Hlavicka
Hlavica
HlavickaTelo_01
transparent
trans trans transtrans trans trans
 

 

Doubravka
Emma
Jana
Klárka
Kája
Honza
Lenka
Květa
Ferda
Anička
Eliška
Barunka
Iva
Katka
Matěj
Dáša
Šárka
Milan 

 

Nabídka rodinných domů

Námi nabízené rodinné domy jsou pouze doporučené vzhledem k dané lokalitě. Jsme samozřejmě připraveni řešit i Vaše individuální projekty, popř. projekty jiných projektových kanceláří.
V případě zajištění výstavby společností Paclík s.r.o. Vám zdarma poskytneme:

  • projektovou dokumentaci domu v hodnotě cca 20 000 – 35 000,- Kč 
  • projekt umístění rodinného domu na pozemek 10 000,- Kč Předmětem tohoto projektu je výškové a polohové umístění stavby včetně terénních úprav a její napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v dané lokalitě, tj. na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, elektřina, teplovod ...)
  • projekt umístění čistírny odpadních vod a napojení na rodinný dům 10 000,-Kč
  • Před započetím stavby je třeba získat stavební povolení, u rodinných domů o zastavěné ploše do 150 m2 provést ohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu.
  • Nabízíme Vám inženýrskou činnost spočívající v "oběhání" dotčených úřadů, organizací a správců inženýrských sítí za účelem zajištění jejich vyjádření a souhlasných stanovisek potřebných pro získání povolení (ohlášení) stavby

Doubravka 

EMMA 

JANA 

     

 Klárka 

 Kája 

 Honza 

     
     

 Lenka 

 Květa 

 Ferda 

     
     

 Anička 

Eliška 

Barunka 

     
     

Iva 

Katka 

Matěj 

     
     

Dáša 

Šárka 

Milan 

 

  

Hlavní oblastPředstavení projektuNabídka domůFinancováníFotogalerieKontaktní informace